Envi
 Az ön kosara üres

Üzletszabályzat

Árukereső.hu Termékgarancia Program
  
   Az Üzletszabályzat az ENVISHOP-ban, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó internetes áruházban (WEB shop)  történő vásárlás feltételeit foglalja magában.
Az ENVISHOP tulajdonosa és működtetője az Envikút Kft.
 1. Eladó (Envishop) garanciát vállal arra, hogy jelen Üzletszabályzat összeállítása a vonatkozó EK- irányelvek és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. Korm. rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm rendelet, valamint a 45/2014.(II.26.) Korm rendelet, és a Pt 306. §. aktuális előírásainak figyelembe vétel történt.
 2. Az elektronikus megrendelés befogadásáról, pontos időpontjáról, a megrendelt áru és annak vételáráról, valamint a kiszállítási díj összegéről az Eladó a Vásárlónak automatikus elektronikus rendszerüzenetet küld. Az ENVISHOP- ban történt rendelés és annak elektronikus visszaigazolása a Vásárló és az Eladó közötti olyan írásban kötött szerződésnek minősül, amely a Vásárló (Megrendelő) fizetési kötelezettségével járó megrendelése.
 3. Vásárló (Megrendelő) felel az általa megadott adatok valódiságáért, ellenkező esetben a megrendelés semmis és az Eladó azt automatikusan törli a nyilvántartásából.
 4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelésének jóváhagyásával elfogadja az Üzletszabályzatot és a Szállítási feltételeket. Ezzel vállalja azt is, hogy a megrendelt árut átveszi, annak vételi árát és a felmerült szállítási költséget megrendeléskor előre utalással vagy utánvétes rendelés esetén az áru átvételkor készpénzben megfizeti. 
 5. Az általános forgalmi adóval (AFA) megnövelt, bruttó 50 000 Ft-os értékhatárt meghaladó vételi árat, amely költségbe az előzetes bruttó szállítási költséget is a rendszer már beleszámolja, a Vásárló csak előre utalással fizetheti. Ebben az esetben a visszaigazoláson szereplő összeg fizetése kizárólag bankkártyás fizetési móddal történhet, a megrendeléssel egy időben. Ennek hiánya esetén a Kapcsolat oldal alatt érdeklődhet a Vásárló.
 6. A megrendelt áru szállításának és átvételének pontos időpontját az Eladó, vagy a megbízott szállítást végző Fuvarozó vállalkozás a Vásárlóval a megrendelés és annak visszaigazolását követő napokban külön egyezteti.
 7. gumiabroncsok kiszállítása és szállítási költsége más logisztikával és más Fuvarozóval történik, mint a többi árukategóriába tartozó termékeké.
 8. A Vásárló külön kívánságára a kiszállítás történhet egy megadott időpontban, de itt csak napot tudnak megadni. Amennyiben két órás intervallumot szeretne megadni kérem ezt jelezze a megjegyzés rovatban :"Express csomagként kérném a feladást". Ekkor a szállítási költség feláras.
 9. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés teljesítésekor a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel jár el.  
 10. Megrendeléstől történő elállási jog illeti meg a Vásárlót, indoklás (külön magyarázat) nélkül a 17/1999. Korm. rendelet 4.§.1. bekezdésben foglaltak, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet figyelembe vételével, a termék átvételét követő 14 napon belül lehetséges.
 11. Írásban történő elállás esetén az eljárást az alsó menüsorban a Panaszkezelés menüpont alatt, a hozzá előírt lemondó nyilatkozat mintáját pedig az alsó menüsor Dokumentumok menüpontja alatt találja a Vásárló.
 12. A vásárló köteles az elállás közlésétől számított 14 napon belül a terméket visszaküldeni vagy az Eladó által meghatalmazott személy részére átadni
 13. Elállási jog gyakorlása esetében a visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségeket a Vásárló viseli. A termék visszaszállíttatását is a vásárló szervezi saját költségén.
 14. Ha a Vásárló az elállási joga gyakorlása kapcsán kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 15. Elállás esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a Vásárló által már kifizetett termék teljes vételi árát, beleértve annak, a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, pl. a kiszállítási költségét is. Átutalásos vásárlás esetén a visszautalás ugyanarra a bankszámla számra történik, ahonnan a vételi ár beérkezett, utánvételes vásárlás esetén a termék átvételi címére kerül a vételár visszaküldésre.
 16. Eladó a visszatérítésre a Vásárló kifejezett beleegyezése alapján más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 17. Eladó a megrendeléstől való utólagos elállás esetén kártérítést követelhet a Vásárlótól a termékben bekövetkezett olyan károk értékéért, amelyek az esetleges nem rendeltetésszerű használat következtében keletkeztek.
 18. Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 19. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a 15. pontban meghatározott összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt már visszaküldte. E két eset közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 20. Eladó jótállása, ill. garancia vállalása a 151/2003 Korm. rendelet, és a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint történik.  Erről bővebben a web áruház honlapján az alsó menüsor alatt a Garancia-Jótállás-Szavatosság menüpont alatt talál a Vásárló.
 21. Bizonyos termékkörből vásárolt áruk részére, a törvényben előírt kötelező garanciális időn túlkiterjesztett garanciát is vásárolhat a Vásárló. Ennek a lehetőségeiről és feltételeiről a vásárlást követően rövidesen írásos ajánlatot is küld a Vevő részére a Szolgáltató.
 22. Vásárló minőségi kifogásait az Eladónál (1021. Budapest Üdülő u.1.sz)  ill. a jótállási jegyen feltüntetett márkaképviseleteknél vagy szakszervizeknél közvetlenül is érvényesítheti. A gumiabroncsok esetében a kifogás bejelentésének módja a "Gumiabroncsok" fül alatt található.
 23. Eladó törekszik arra, hogy az esetleges javítás 15 napon belül elvégzésre kerüljön. A javításra fordított idő a jótállási határidőt meghosszabbítja.
 24. Akciós ár vagy akciós termékhez hozzáadott ajándék csak az akciós áru készletének erejéig és a meghirdetett akciós időtartam alatti vásárlásokra érvényes. 
 25. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a web áruházában feltüntetett információkon szükség szerint változtatásokat vagy javításokat hajtson végre.
 26. Nem élhet a Vásárló az elállási jogával olyan termék átvétele után, amely:
  • az ő személyéhez kötötten került beszerzésre, vagy az ő utasításai alapján, vagy kifejezetten kérésére lett összeállítva,
  • olyan zárt csomagolású termék esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után már nem küldhető vissza,
  • lezárt csomagolású hang-,informatikai-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányok adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást már felbontotta.
Garancia-jótállás-szavatosság Üzletszabályzat Panaszkezelés Szervíz Küldjön üzenetet! Hírlevél feliratkozás Dokumentumok Adatkezelési tájékoztató
© Envikut Kft. | 1225. Budapest, Nagytétényi út 221-225. | Tel.: 06 1 391-0570