Envi
 Az ön kosara üres

Dokumentumok

Elállási/Felmondási jog

 

Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtásárairányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkülfelmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az ENVIKÚT Kft. ENVISHOP web áruháza felé a Dokumentumok menüpont alatt az aktuálisan választott vásárlói jog alapján megtalálható.

Vásárló, ha elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatátköteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (ENVIKÚT Kft. ENVISHOP web áruháza, 1021. Budapest Üdülő utca 1.sz.). Ebbőla célból felhasználhatja az ENVISHOP web áruház honlapján az alsó menüsorban található Dokumentumok menüpont alatt mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a Garancia-Jótállás-Szavatosság menüpont alatt található határidők lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Vásárló, ha eláll ettől a szerződéstől (vásárlástól), haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétőlszámított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozásiköltséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredetiügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési módigénybevételét kéri, vagy ahhoz kifejezetten a hozzájárulását adja. Ilyen esetben a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyentöbbletköltség nem terheli.

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

  • a)     szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
  • b)     termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Önvagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
  • c)      több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön általmegjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
  • d)     több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótóleltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
  • e)     termék meghatározott időszakon belülirendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárlóvagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

   Egyéb:

  • a)     A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
  • b)     Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóhasználat miatt következett be.
  • c)      A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Vásárló kérte, hogya felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Vásárló köteles megtéríteni az ENVISHOP részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.
  • d)     Az ENVISHOP hasonlóképpen visszatéríti a Vásárló által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a web áruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállási jog - minta

 
Garancia-jótállás-szavatosság Üzletszabályzat Panaszkezelés Szervíz Küldjön üzenetet! Hírlevél feliratkozás Dokumentumok Adatkezelési tájékoztató
© Envikut Kft. | 1225. Budapest, Nagytétényi út 221-225. | Tel.: 06 1 391-0570