Envi
 Az ön kosara üres

Panaszkezelés

Elállási/Felmondási jog 

Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az ENVIKÚT Kft. ENVISHOP webáruháza felé a Dokumentumok menüpont alatt az aktuálisan választott vásárlói jog alapján megtalálható.

Vásárló, ha elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (ENVIKÚT Kft. ENVISHOP web áruháza, 1021. Budapest Üdülő utca 1.sz.). Ebből a célból felhasználhatja az ENVISHOP web áruház honlapján az alsó menüsorban található Dokumentumok menüpont alatt mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a Garancia-Jótállás-Szavatosság menüpont alatt található határidők lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Vásárló, ha eláll ettől a szerződéstől (vásárlástól), haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többlet költségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredetiügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési módigénybevételét kéri, vagy ahhoz kifejezetten a hozzájárulását adja. Ilyen esetben a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyentöbbletköltség nem terheli. 

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez: 

a)     szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b)     termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c)      több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d)     több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;

e)   termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

 Egyéb:  

      a)  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
 
      b) Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
      c)  A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Vásárló kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Vásárló köteles megtéríteni az ENVISHOP részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.
 
      d) Az ENVISHOP hasonlóképpen visszatéríti a Vásárló által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a webáruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

Garancia-jótállás-szavatosság Üzletszabályzat Panaszkezelés Szervíz Küldjön üzenetet! Hírlevél feliratkozás Dokumentumok Adatkezelési tájékoztató
© Envikut Kft. | 1225. Budapest, Nagytétényi út 221-225. | Tel.: 06 1 391-0570